how to create own website

KONFERENCJA 25.09.2018 r.
Zastosowanie nowoczesnych technologii w obiektach hotelowych i gastronomicznych

OFERTA W ZAKRESIE PRACY TYMCZASOWEJ

Święto Konstytucji uchwalonej
3 Maja 1791 r. 

2 maja - Święto Flagi Państwowej

1 maja - Święto Pracy

Praca daje okazję odnalezienia samego siebie. Własnej rzeczywistości dla siebie i nikogo innego.

CERTYFIKACJA I OCHRONA DANYCH.
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków
Polskiej Izby Hotelarstwa - 18 grudnia 2017 r. 

"Poznanie Powiatu Wągrowieckiego”

Powiat Wągrowiecki, to region północno-wschodniej Wielkopolski o szerokim wachlarzu walorów krajoznawczych i turystycznych, leży na przecięciu Szlaku Piastowskiego ze Szlakiem Cysterskim.

"GUESTS BLACKLIST” jest jedynym portalem w Polsce, który umożliwia hotelom w całym kraju obopólną współpracę i wymianę informacji o trudnych gościach hotelowych.

Wymiana informacji o trudnych Gościach hotelowych.

CONSTEEL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni jest członkiem Samorządu Hotelarzy w Polskiej Izbie Hotelarstwa. Z tego tytułu dla członków Polskiej Izby Hotelarskiej osoby zarządzające Portalem „Guests Blacklist” przygotowały preferencyjne ceny.

"Guests Blacklist” jest jedynym Portalem w Polsce, który umożliwia hotelom w całym kraju obopólną współpracę i wymianę informacji o trudnych gościach hotelowych.

Dodatkowo Kancelaria Cieslewicz-Bartecki-Partnerzy („SCBP”) przy współpracy z adw. Kamilem Pietruszką sporządziła niezależną opinię prawną ws. Portalu „Guests Blacklist” https://guests-blacklist.com/upload/Opinia%20kancelarii.pdf

Wszystkich zainteresowanych współpracą oraz uzyskaniem szczegółowych informacji w temacie Portalu „Guests Blacklist” zapraszamy do kontaktu już na stronie https://guests-blacklist.com/


Galeria zdjęć wybranych hoteli

Bezprzewodoweme ładowanie w hotelach, kawiarniach i restauracjach, to większe przychody branży.  

Ten krótki film pokazuje potencjał rozwiązania bezprzewodowego ładowania smartfonów i możliwości współpracy Hoteli z innymi dostawcami usług: porty lotnicze, kawiarnie, restauracje, etc.. Aspekt oszczędności zużycia prądu też można wziąć pod uwagę. 

KONTAKT
Nr tel. +48 660 172 103
biuro@polskaizbahotelarstwa.pl
adres do korespondencji :
87-300 Brodnica
skr. poczt. 17
NIP : 526-26-28-216